Инструменти за почистване

()

Удобни инструменти, които не изискват инсталация, за изчистване на Кеш и временни файлове. Работят със прости команди чрез cmd.
Във архива, след инсталацията се съдържа файл с инструкции за употреба.

OS: Windows – XP, 7, 8, 10
Инструменти за почистване - Софтуер, безплатен софтуер - Сервиз за лаптопи и компютри Пловдив - Pc Repairshop Plovdiv Computer Services

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!